MHEG

2015.07.07

2015.07.04, 05-ны өдрүүдэд Жаргалант сумын баяр наадмын үеэр хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, хүүхэд даатгагдсан эсэхт МХГ-аас хяналт тавин ажиллаа.
Дээрх уралдаанд 6 насны 200 морийг нийт давхардсан тоогоор 60 гаруй хүүхэд унаж, уралдааны явцад хүүхэд мориноос унаагүй, хамгаалах хэрэгсэл дутуу 10 гаруй хүүхэд, тус сумын морины комиссын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн зөвлөмж өгч ажилласан байна.
Хяналт шалгалтын ямцад хүүхдийн аюулгүй байдал, нийт уяачид болон морины комиссын холбогдох хүмүүст МХЕГ-аас ирүүлсэн болон өөрсдийн гаргасан зөвлөмжийг тарааж, MBS, ETV телевизүүдэд мэдээлэл өглөө.