MHEG

       2015.07.06

         2015.07.04, 05-ны өдрүүдэд Жаргалант сумын баяр наадмын үеэр хурдан морь унаач хүүхдийн аюулгүй байдал, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, хүүхэд даатгагдсан эсэхт МХГ-аас хяналт тавин ажиллаа.
Дээрх уралдаанд 6 насны 200 морийг нийт давхардсан тоогоор 60 гаруй хүүхэд унаж, уралдааны явцад хүүхэд мориноос унаагүй, хамгаалах хэрэгсэл дутуу 10 гаруй хүүхэд, тус сумын морины комиссын бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн зөвлөмж өгч ажилласан байна.
Хяналт шалгалтын ямцад хүүхдийн аюулгүй байдал, нийт уяачид болон морины комиссын холбогдох хүмүүст МХЕГ-аас ирүүлсэн болон өөрсдийн гаргасан зөвлөмжийг тарааж, MBS, ETV телевизүүдэд мэдээлэл өглөө.

 

Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

 

 

            2015.06.09

         “Иргэн бүр-Эрсдэлгүй орчинд” сарын аяны нээлт, Мэргэжлийн хяналтын газрын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн арга хэмжээ Орхон аймагт 2015 оны 06 дугаар сарын 09-нд нээлтийн үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа. Нээлтийн арга хэмжээг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын газар, Цөмийн болон цацрагийн хяналтын газар, Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 37 аж ахуйн нэгж байгууллагын 215 инженер техникийн ажилтан, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтнууд урилгаар хүрэлцэн ирж оролцлоо. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамж хөтөлбөрийн дагуу илтгэл, сургалт, хяналтын хуудас сурталчлах үйл ажиллагаа явагдсанаас гадна, үзэсгэлэн зохион байгуулагдаж иргэдэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар